Nahajate se tukaj

PISNA IZJAVA o prevozu konj za zakol v Evropski uniji

v skladu s členom 123 poslovnika

Elizabeth Lynne, Sidonia Jędrzejewska, Carl Schlyter

Pretek roka: 21.1.2010

0054/2009

Pisna izjava o prevozu konj za zakol v Evropski uniji 

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A.  ker se v Evropsko unijo in po njej vsako leto na nepotrebno dolgih razdaljah in v nehumanih razmerah prepelje približno 100 000 konj za zakol,

 B.  ker obstajajo dobro dokumentirani dokazi, da se konji prevažajo na dolge razdalje, kar zaradi neustrezne veljavne zakonodaje povzroča vrsto težav v zvezi z njihovim dobrim počutjem, kot so hude poškodbe, bolezni, izčrpanost in dehidracija,

 C.  ker obstajajo trdni dokazi, da se Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, ne izvaja dosledno,

 D.  ker Komisija opravlja revizijo Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005,

 1.   je seznanjen s peticijo organizacije World Horse Welfare o prevozu konj za zakol v Evropi na dolge razdalje;

 2.   poziva Komisijo in države članice, naj pri reviziji Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 učinkovito pregledajo dokazno gradivo organizacije World Horse Welfare;

 3.   poziva države članice in Evropsko komisijo, naj dosledno izvajajo Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005;

 4.   naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.