Nahajate se tukaj

PISNA IZJAVA o vzpostavitvi usklajenega okvira za službe, ki se odzivajo na klice v sili na številko 112

v skladu s členom 123 poslovnika

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

Pretek roka: 25.3.2010

0068/2009

Pisna izjava o vzpostavitvi usklajenega okvira za službe, ki se odzivajo na klice v sili na številko 112

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju pisne izjave št. 0044/2007 z dne 25. septembra 2007 o evropski telefonski številki 112 za klic v sili,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A.  ker je enotna telefonska številka 112 za klic v sili pomembna javna storitev, nujna za zagotovitev socialne blaginje evropskih državljanov,

 B.  ker je seznanjen s sedanjimi pomanjkljivostmi te storitve,

 1.   poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za neposredno vključitev svojih organov v upravljanje te storitve;

 2.   poziva države članice in Komisijo, naj spodbudita kolektivna pogajanja za primerno politiko usposabljanja zaposlenih, ki je bistvenega pomena;

 3.   poziva države članice in Komisijo, naj pospešijo pregled direktive 98/10/ES ter izboljšajo meddržavno usklajevanje in priznavanje strokovnjakov z vzpostavitvijo usklajenega okvira za službe, ki se odzivajo na klice v sili na številko 112;

 4.   naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.