Nahajate se tukaj

PISNA IZJAVA o novodobnem suženjstvu

v skladu s členom 123 poslovnika

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

Pretek roka: 11.3.2010

0066/2009

Pisna izjava o novodobnem suženjstvu

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A.  ker je 12,3 milijona ljudi po svetu opredeljenih kot novodobni sužnji,

 B.  ker je vsako leto čez mednarodne meje pretihotapljenih med 600.000 in 800.000 moških, žensk in otrok, od katerih jih je veliko prisiljenih v prostitucijo,

 C.  ker 14 držav članic Evropske unije, torej večina, ni ratificiralo konvencije Sveta Evrope o ukrepih za boj proti trgovini z ljudmi,

 1.   ugotavlja, da je treba nujno ukrepati, da se v Evropski uniji odpravita novodobna trgovina z ljudmi in prisilno delo;

 2.   poziva vse države članice, ki še niso podpisale in ratificirale konvencije Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z ljudmi, da to storijo;

 

3.   poziva države članice, naj se pridružijo izvajanju direktive Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004, ki zadeva dovoljenja za prebivanje, izdana žrtvam trgovine z ljudmi, in usklajeno ureditev za pomoč žrtvam, ki se želijo vrniti v matično državo;

 4.   naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, Svetu Evrope in Združenim narodom.