Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver za mlade

Dragi mladi državljani, iskanje prve zaposlitve je eden največjih izzivov mladosti in zadnja leta ta izziv postaja še težji.

Zaposlovanje mladih je prednostna naloga Evropskega parlamenta. V okviru Jamstva za mlade smo letos namenili dodatno milijardo evrov za izobraževanje in s tem omogočili hitrejši prehod iz šolanja na trg dela ter izvedbo projektov, ki ustvarjajo nova delovna mesta v najbolj prizadetih območjih.

Vesel sem, da sem kot poročevalec skupine EPP sem prispeval k povišanju teh sredstev in Slovenija je za ta namen prejela okrog 2,7 milijona evrov. Jamstvo za mlade in Evropska pobuda za mlade pa sta le dva izmed programov Evropske unije, ki lahko olajšajo vašo pot do prve zaposlitve.

Poleg finančne pomoči se za boljšo zaposljivost mladih v EU trudimo tudi z modernizacijo izobraževanja, temu področju sem namenil velik del svojega dela v prejšnjem mandatu. Kot poročevalec Evropskega parlamenta za mobilnost mladih sem se zavzel za to, da bi dobili mladi še pred vstopom na določeno fakulteto ali šolo informacije o možnostih za zaposlitev po končanem šolanju.

Podatki kažejo, da boste mladi, ki ste ali še boste izkoristili možnost študijske ali delovne mobilnosti, lažje našli prvo zaposlitev. Bolj se boste vključevali v demokratične procese in bolj boste naklonjeni EU. Zaradi vseh teh razlogov, sem se zavzemal za več denarja za programe Erasmus, Leonardo da Vinci in Mladi v akciji. Ti so kasneje pod imenom Erasmus+ dobili na razpolago več denarja kot kadarkoli prej: skoraj 15 milijard EUR za obdobje 2014-2020. Proračun EU za 2016 pa viša sredstva na tem področju še za 6,6 milijonov EUR.

V čast mi je, da sem pred kratkim prevzel tudi vlogo stalnega poročevalca za Erasmus+, kar pomeni, da bom v prihodnjem letu presojal, kako dober je program. Vljudno vas vabim, da mi sporočite vaše vtise, pohvale in kritike v zvezi z Erasmus+, ki jih bom poskušal upoštevati pri svojem delu.

Stopnička na poti do prve zaposlitve je lahko tudi kvalitetno stažiranje, zato v svoji poslanski pisarni v Bruslju in Strasbourgu pokušam dati priložnost čim več mladim (www.milanzver.eu). Staž lahko opravljate tudi na naši poslanski skupini EPP v Bruslju (http://www.eppgroup.eu/careers), na ljubljanskem predstavništvu Evropskega parlamenta (http://www.europarl.si/), pri Evropski komisiji (http://ec.europa.eu/index_sl.htm), obstaja pa še mnogo drugih priložnosti pri raznih evropskih inštitucijah (http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/students/index_en.htm). Informacije o prostih delovnih mestih v Evropski uniji pa ponuja spletna stran EURES, moja prva zaposlitev (https://ec.europa.eu/eures/public/sl/homepage).

Verjamem, da moramo vas, mlade, vključiti v politične procese, kjer se odloča o vaši prihodnosti, zato z veseljem sodelujem z organizacijami, kot je na primer Evropski mladinski forum. Z mladimi se srečujem na vsakem koraku, na lokalni, nacionalni in evropski ravni, v živo na dogodkih v Sloveniji in raznih srečanjih v Bruslju in Strasbourgu, pa preko socialnih omrežij, spletnih posvetovanj in spletnih klepetov.
Sodobni načini komunikacije bodo v prihodnje vse bolj pomembni za politično udejstvovanje, še bolj pomembno pa je, da se celotna družba, šola, mediji in  starši posvečamo izobraževanju mladih za demokracijo, strpnost in kritično razmišljanje.

Če bi bil sam v vaši koži in bi ravno zaključili študij ter iskal prvo zaposlitev, bi pokušal biti predvsem čim bolj aktiven in bi pošiljal prošnje za delo na vse možne naslove. Čim prej bi se zaposlil, četudi na mestu, ki ne ustreza popolnoma moji stopnji izobrazbe, ob delu pa bi naprej iskal ustreznejšo zaposlitev. Morda bi preizkusil tudi svoje podjetniške spretnosti in odprl podjetje.

Kadar sam nastopam v vlogi zaposlovalca, iščem sodelavce, ki so delavni, dosledni, ki jim lahko zaupam, so inovativni in tudi sami predlagajo rešitve, znajo prevzeti odgovornost ter dobro sodelovati z drugimi. Pomembno je znanje tujih jezikov, sposobnost izražanja v slovenskem jeziku in informacijska znanja.

Želim vam, da bi zaupali v svoje sposobnosti, da bi bili vseskozi pripravljeni nadgrajevati  svoje znanje in čim manj težav na poti do vaše prve zaposlitve. Mladost je najlepši del življenja, zato uživajte v njej.