Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver na okrogli mizi "Vloga kulture pri oblikovanju evropske identitete"

Poslanec v Evropskem parlamentu se je v ponedeljek, 21. decembra, udeležil posveta in okrogle mize, ki ga je v soorganizaciji Wilfried Martens Centra iz Bruslja in zavoda Ignacijev dom duhovnosti organiziral novonastali mariborski jezuitski kolegij Magis. 

Dr. Milan Zver je uvodoma razpravljal o vlogi kulture pri oblikovanju evropske identitete. Poudaril je pomen vrednot, ki vplivajo na mišljenje, osmišljanje in tudi na ravnanje ljudi. "Evropa si je skozi stoletja oblikovala svojo kulturno identiteto, ki jo zaznamuje vrednotni obrazec, ki je v jedru univerzalen: spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, strpnost, vladavina prava, solidarnost. Te se lahko uveljavijo le v demokraciji in odprti družbi," je povedal. Omenil je izsledke ene od svojih raziskav o kulturnih razlikah in podobnostih v Evropi in zaključil, da so temeljne razlike v bistvu sad različnih verskih orientacij; se pravi, da je religija v samem jedru kulturnih obrazcev. 

"Danes se Evropska unija srečuje s precejšnjimi problemi, ki so pokazali, da je kot skupnost ranljiva. Če bo enotno odgovorila nanje – še posebej na terorizem in migracijsko krizo - bo uspešna, kakor je bila pri gospodarskem okrevanju," je pojasnil. Poseben izziv po njegovem predstavlja funkcionalna integracija novih imigrantov, to je prevzemanje sloga življenja in vrednot, na katerih temelji Evropa. V kolikor pa bo v Evropi nastalo mnogo t.i. vzporednih družb in kultur, bo težko vzpostaviti dialog, se pravi, da se bo težko izgoniti kulturnemu boju. 

Osrednje predavanje na Magisovem dogodku o procesu kristjanjenja Slovenije in Evrope ter posledično oblikovanja evropske identitete je imel dr. Silvester Gaberšček. Tudi on je nastajanje evropske identitete navezal na razvoj krščanstva. 

Sledila je zanimiva okrogla miza, ki jo je vodil gostitelj pater Peter Rožič. Na okrogli mizi so sodelovali pisatelj Tone Partljič, politolog dr. Aleš Maver in igralka Milada Kalezić, ki so razpravljali o razsežnostih oblikovanja sebstva v sodobni družbi.