Nahajate se tukaj

Novice

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o glavkomu

v skladu s členom 123 poslovnika

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

Pretek roka: 22.4.2010

0001/2010

Pisna izjava o glavkomu

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o otrokovih pravicah kot človekovih pravicah

v skladu s členom 123 poslovnika

Franz Obermayr

Pretek roka: 25.3.2010

0067/2009

Pisna izjava o otrokovih pravicah kot človekovih pravicah

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o odprtju teološke fakultete na otoku Halki

v skladu s členom 123 poslovnika

Filip Kaczmarek

Pretek roka: 25.3.2010

0070/2009

Pisna izjava o odprtju teološke fakultete na otoku Halki

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o boju proti raku dojk v Evropski uniji

v skladu s členom 123 poslovnika

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pretek roka: 25.3.2010

0071/2009

Pisna izjava o boju proti raku dojk v Evropski uniji

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o vzpostavitvi usklajenega okvira za službe, ki se odzivajo na klice v sili na številko 112

v skladu s členom 123 poslovnika

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

Pretek roka: 25.3.2010

0068/2009

Pisna izjava o vzpostavitvi usklajenega okvira za službe, ki se odzivajo na klice v sili na številko 112

Evropski parlament,

Strani