Nahajate se tukaj

PISNA IZJAVA o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji

v skladu s členom 123 poslovnika

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

Pretek roka: 22.4.2010

0002/2010

Pisna izjava o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A.  je zaskrbljen, ker korupcija ogroža pravno državo, vodi do zlorabe sredstev EU, ki jih zagotavljajo davkoplačevalci, in izkrivlja trg ter ima tudi vlogo v sedanji gospodarski krizi,

 B.  ker je Unija ratificirala Konvencijo ZN proti korupciji in se 78 % državljanov Unije strinja, da je korupcija glavna skrb v njihovi državi (Eurobarometer, december 2009),

 C.  ob upoštevanju poudarka, ki ga Parlament namenja boju proti korupciji v svoji resoluciji o stockholmskem programu v zvezi s svobodo, varnostjo in pravico,

 D.  ob upoštevanju mednarodnega dne proti korupciji (9. december), ko je bila oblikovana ta izjava,

1.   poziva evropske institucije, da sprejmejo celovito protikorupcijsko politiko in oblikujejo jasen mehanizem za redno spremljanje razmer v državah članicah,

 2.   poziva Komisijo, da zagotovi vsa potrebna sredstva za izvedbo tega mehanizma za spremljanje ter zagotovi, da se vsi njeni sklepi in ugotovitve dejansko upoštevajo;

 3.   poziva Komisijo in vse ustrezne agencije Unije, da sprejmejo vse potrebne ukrepe in dajo na voljo zadostna sredstva, da bi zagotovili, da sredstva EU ne bodo predmet korupcije, ter sprejmejo odvračilne sankcije, če ugotovijo korupcijo in goljufijo;

 4.   naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, Komisiji in državam članicam.