Nahajate se tukaj

PISNA IZJAVA o glavkomu

v skladu s členom 123 poslovnika

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

Pretek roka: 22.4.2010

0001/2010

Pisna izjava o glavkomu

Evropski parlament,

–          ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A.        ker ima v EU 9,25 milijonov ljudi glavkom, ki prizadene očesni živec in povzroči neozdravljivo izgubo vida in končno slepoto,

 B.        ker bo to število zaradi staranja prebivalstva do leta 2020 naraslo na 12,4 milijona,

 C.        ker se pri 50 % bolnikov bolezni ne odkrije, ker se bolezenski znaki pojavijo, ko je bolezen že zelo napredovala,

 D.        ker se kakovost življenja teh bolnikov zelo poslabša, saj lahko le omejeno opravljajo vsakdanje dejavnosti, glavkom pa je drugi najpomembnejši vzrok za slepoto v Evropi,

 E.         ker se glavkom lažje zdravi v zgodnejši fazi, stroški za njegovo zdravljenje pa s slabšanjem bolezni zelo narastejo,

 

1.         poziva Komisijo in Svet, naj:

 -           spodbujata preprečevanje bolezni s podporo kampanjam za ozaveščanje ponudnikov zdravstvenih storitev in prebivalstva,

-           spodbujata države članice, naj pospešijo zgodnje odkrivanje in zdravljenje glavkoma s pomočjo presejalnih programov za ogrožene skupine,

-           spodbujata evropske raziskave za izboljšanje zdravljenja glavkoma,

-           podpirata izmenjavo dobre prakse pri preprečevanju, zgodnjem odkrivanju in zdravljenju glavkoma med vsemi državami članicami, da se vsem evropskim državljanom omogoči enak dostop do visokokakovostnega zdravljenja;

2.         naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in parlamentom držav članic.