Nahajate se tukaj

PISNA IZJAVA o otrokovih pravicah kot človekovih pravicah

v skladu s členom 123 poslovnika

Franz Obermayr

Pretek roka: 25.3.2010

0067/2009

Pisna izjava o otrokovih pravicah kot človekovih pravicah

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A.  ker nasilje nad otroki in mladino v zadnjih letih skokovito narašča, nasilje v družini pa je vseevropski problem,

B.  ker so številni otroci in mladi v naši neposredni bližini žrtve zapostavljanja in spolnih zlorab,

C.  ker okoli 5 % otrok živi v družinah, v katerih je nasilje vsakdanji pojav, resnična številka pa je prav gotovo še nekoliko višja,

D.  ker prav otroci v naši družbi potrebujejo največ zaščite, če pa so žrtve nasilja, zaslužijo še posebej učinkovito zakonsko zaščito; ker so otrokove pravice lahko (in morajo biti) zgolj vseevropsko področje,

E.   ker mnoge države članice kljub številnim zahtevam še vedno niso sprejele konvencije Organizacije združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 v svojo ustavo,

1.   meni, da je treba nujno potrebno državljansko odločnost prav na tem področju brezpogojno okrepiti,

2.   meni, da bi morale države članice poskrbeti za vsevropsko povezovanje in uskladitev različnih udeležencev, zlasti policije in služb za mladino, boj proti otroški pornografiji pa bi morala biti prednostna točka na evropskem dnevnem redu;

3.   meni, da to zahteva tudi večjo vključitev pravic otrok v vse državne in evropske pravne predpise;

4.   naroča svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje parlamentom in vladam držav članic ter Svetu.