Nahajate se tukaj

PISNA IZJAVA o boju proti raku dojk v Evropski uniji

v skladu s členom 123 poslovnika

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pretek roka: 25.3.2010

0071/2009

Pisna izjava o boju proti raku dojk v Evropski uniji

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

A.  ker je raka dojk v Evropski uniji vsako leto diagnosticirajo pri 331.392 ženskah,

B.  ker je rak dojk glavni vzrok smrti pri ženskah med 35. in 59. letom in ker v Evropski uniji zaradi te vrste raka vsako leto umre 89.674 žensk,

C.  ker lahko mamografija pri ženskah med 50. in 69. letom zmanjša smrtnost zaradi raka dojk za do 35 %,

1.   poziva države članice, naj v skladu s smernicami Evropske unije uvedejo nacionalne presejalne teste za odkrivanje raka dojk;

2.   poziva Komisijo, naj vsaki dve leti pripravi poročilo o napredku glede izvajanja mamografije v vseh državah Evropske unije;

3.   poziva Komisijo, naj podpre študije, katerih namen je ugotoviti, ali so presejalni testi koristni pri ženskah, starejših od 69 in mlajših od 50 let;

4.   poziva države članice, naj v skladu s smernicami Evropske unije do leta 2016 zagotovijo multidisciplinarne specialistične oddelke za dojke, Komisijo pa poziva, naj pripravi redno poročilo o napredku;

5.   poziva Komisijo, naj predstavi posodobljeno in zanesljivo statistiko o raku dojk in podpre razvoj nacionalnih registrov raka;

6.   poziva Komisijo, naj v skladu s smernicami Evropske unije do leta 2011 pripravi protokol za potrjevanje specialističnih oddelkov za dojke in za to zagotovi ustrezna finančna sredstva;

7.   naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje parlamentom držav članic.