Nahajate se tukaj

Je bila Evropska komisija s poročilom o vladavini prava v Sloveniji pristranska?

Evropski poslanec dr. Milan Zver je skupaj s poslancema Romano Tomc in Francem Bogovičem za predsednico Evropske komisije pripravil vprašanja v povezavi z razkritji Petra Gregorčiča na zadnji državnozborski seji odbora za kulturo v povezavi s poročilom o vladavini prava, ki ga pripravlja Evropska komisija.

Odbor za kulturo Državnega zbora Republike Slovenije je 15. septembra 2023 obravnaval Poročilo o pravni državi - poglavje Slovenija, s posebnim poudarkom na poglavju o pluralnosti in svobodi medijev. Na to sejo je bil povabljen tudi nekdanji predsednik Programskega sveta RTV Slovenija, Dr. Peter Gregorčič, ki je predstavil svoja stališča. Dr. Gregorčič je v svoji predstavitvi poudaril, da se je marca letos sestal z delovno skupino Evropske komisije (vodil jo je Jože Štrus, uradnik Evropske komisije) in ji predstavil svoja stališča, poslal pa ji je tudi več elektronskih sporočil z ustreznimi dokumenti o dogajanju v zvezi s tako imenovano "depolitizacijo RTV Slovenija". Vendar je navedel, da nobena od teh informacij ni bila ustrezno vključena v poročilo o pravni državi, kar postavlja pod vprašaj metodološko neoporečnost in objektivnost tega poročila. V skladu s protokolom Evropske komisije je 30. maja 2023 na Evropsko komisijo poslal Pritožbo - Kršitev prava EU. Dr. Gregorčič je v svojem govoru navedel, da mu Evropska komisija do danes, torej tri mesece in pol po tem, ko ji je pritožbo zaradi kršitve prava EU poslal na za to predvidenem obrazcu, ni potrdila prejema pritožbe, čeprav bi to morala storiti v 15 delovnih dneh.

Dr. Gregorčiča so evropski poslanci iz Slovenije prosili, naj jim pošlje vso svojo korespondenco z delovno skupino Evropske komisije. Temu dopisu je priloženih tudi vseh njegovih sedem korespondenc z gospodom Štrusom. Kasneje so bili poslanci tudi seznanjeni, da je dr.  Gregorčič predsednico komisije von der Leynovo o vseh okoliščinah tega primera že obvestil v pismu z dne 30. junija 2023, vendar je navedel, da tega pisma že več kot dva meseca in pol v Komisiji ne upoštevajo in tudi niso potrdili njegovega prejema.

Zato so dr. Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič na pobudo poslanca Bogoviča na predsednico evropske komisije naslovili vprašanja:

Ali ste bili doslej obveščeni o težavah z metodološko neoporečnostjo poročila o pravni državi - poglavje o državi Slovenija?
Katere ukrepe boste predlagali Evropski komisiji za odpravo teh metodoloških napak in zagotovitev metodološke celovitosti v prihodnje?
Kaj je razlog, da Evropska komisija v predvidenih 15 delovnih dneh ni potrdila prejema pritožbe - Kršitev prava EU, ki jo je vložil dr. Gregorčič?
Zakaj ste v celoti prezrli/pregledali dopis s priloženimi relevantnimi dokumenti dr. Gregorčiča?