Nahajate se tukaj

Sporen avstrijski zakon o boju proti plačilnemu in socialnemu dumpingu

Avstrija je s 1. januarjem 2017 z Zakon o boju proti plačilnemu in socialnemu dumpingu uveljavila strožje kazni za tuja podjetja in delavce, ki opravljajo storitve na avstrijskem trgu. 

Namen zakona je naj bi bil ohranjati lojalno in nediskriminatorno konkurenco med avstrijskimi in tujimi podjetji ter zaščititi socialne pravice delavcev, toda v praksi se omenjeni zakon izvaja na način, ki omejuje prosti pretok storitev, ki je eden izmed temeljnih elementov  učinkovitega delovanja enotnega trga EU.

Ko slovenska podjetja želijo napotiti delavce tretjih držav na začasno delo v Avstrijo, se soočijo s celo vrsto zapletov, ki jih povzroča avstrijski zavod za zaposlovanje. Ta namreč v zadnjih dveh letih množično zavrača prijavne obrazce slovenskih podjetij, ki zaposlujejo te državljane. Tudi v primeru, da imajo ti delavci urejen status v Sloveniji, in so zaposleni v podjetju že več kot 10 let. Dovoljenje za opravljanje dela navadno dobijo šele po pritožbi.

Podjetniki, ki imajo že vnaprej sklenjene pogodbe, žal zaradi številnih administrativnih ovir ne morejo pravočasno realizirati obveznosti iz pogodb, zaradi česar prihaja do odpovedi že sklenjenih poslov.

V zvezi s tem me zanima:

1. Ali namerava Komisija sprožiti postopke proti Avstriji, da bi preverila ali poteka izvajanje Zakona v skladu s pravili notranjega trga?