Nahajate se tukaj

Program Erasmus+ pozitivno vpliva na odnos udeležencev do Evropske unije

dr. Milan Zver se je srečal s članom Evropskega računskega sodišča, odgovrnim za Erasmus, Rimantasom Šadžiusom

Poročevalec Evropskega parlamenta za prihodnji večletni program Erasmus, dr. Milan Zver, se je v četrtek 6. septembra 2018 srečal s članom Evropskega računskega sodišča in nekdanjim finančnim ministrom Litve, Rimantasom Šadžiusom.

Član sodišča, ki je odgovoren za Erasmus+, je predstavil zaključke revizije, v kateri so prvič v zgodovini sodišča ocenjevali »evropsko« dodano vrednost, torej, če je izkupiček EU programa večji, kot bi bil, če bi ga vodile države članice.

V reviziji se je sodišče osredotočilo na mobilnost posameznikov, torej na prvi steber programa Erasmus+ (ključni ukrep 1, key action 1), ki je že milijonom udeležencev omogočil študij, usposabljanje in delo v tujini in za katerega je namenjena več kot polovica proračuna Erasmusa, niso pa revidirali ostalih delov programa, kjer najdemo najrazličnejše projekte ipd.

Glavno sporočilo sodišča je bilo, da mobilnost v okviru Erasmusa prinaša veliko evropsko dodano vrednost, saj imajo udeleženci po zaključeni mednarodni izmenjavi bolj pozitiven odnos do Evropske unije, kot so ga imeli pred tem, bolj se zavedajo evropske identitete, program pa tudi pozitivno vpliva na večjezičnost državljanov EU. Po mnenju sodišča države članice EU same ne bi mogle tega doseči tega rezultata.

Obenem pa je revizija pokazala, da do poenostavitve programa, ki jo je Evropska komisija obljubila leta 2014 ob združitvi vseh predhodnih evropskih programov iz področij izobraževanja, usposabljanja in mladih, ni prišlo.

Sicer so pohvalili združitev, saj je uspešno in prepoznavno blagovno znamko »Erasmus« prenesla še na druge, manj znane programe, kot so bili denimo Grundtvig za izobraževanje odraslih, Comenius za šolarje itd. Žal pa je program še vedno preveč birokratski in težaven za uporabo, kar oškoduje predvsem manjše institucije, ki nimajo dovolj zaposlenih, da bi pripravile obsežno dokumentacijo za sodelovanje v programu.

Prav tako je sodišče v svojem zaključnem poročilu ugotovilo, da je problematična dostopnost programa, saj Evropska komisija ni jasno definirala »posameznikov z manj priložnostmi«. Sodišče se strinja z uporabo pavšalnih zneskov za pomoč posameznikom pri mobilnosti, ker bi bili v nasprotnem primeru birokratski postopki še bolj zapleteni. A obenem meni, da bi bilo treba poleg pavšalnih zneskov uvesti še en mehanizem, s pomočjo katerega bi lahko dodelili dodatna sredstva posameznikom iz obrobja družbe.

Celotno poročilo z naslovom "Mobilnost v okviru programa Erasmus+: milijoni izmenjav in večplastna evropska dodana vrednost, toda merjenje smotrnosti je treba še izboljšati" lahko preberete tukaj.

V sklopu srečanj z deležniki, ki jih dr. Zver opravlja pri pripravi poročila Evropskega parlamenta o prihodnjem Erasmusu, pa se je v torek, 4. septembra 2018 srečal tudi s direktorjem Evropske pisarne Evropskih olimpijskih komitejev, Folkerjem Hellmundom.

Ta je poročevalcu predstavil mnenje športnih organizacij in športnikov o novem Erasmusu in pohvalil predlog Evropske komisije, da bodo v prihodnje na mednarodnih izmenjavah lahko sodelovali tudi športni trenerji in drugi, ki se ukvarjajo s športom. 

Direktor je poudaril, da je šport pomemben del Erasmusa, saj podpira evropske vrednote, povečuje vključenost posameznikov v družbo in pripomore k zdravju državljanov.

Čeprav Evropska komisija v svojih dokumentih o Erasmusu izpostavlja predvsem pomen rekreativnega športa, pa bi se Erasmus moral po mnenju Evropske pisarne Evropskih olimpijskih komitejev v isti meri posvečati tudi profesionalnemu športu. Hellmund je izrazil željo, da se iz uredbe o Erasmusu odstrani omejitev, ki pravi da gre lahko iz proračuna športnega poglavja Erasmusa le 10% za športne dogodke, ter da bi tudi športne organizacije, ki sodelujejo v Erasmusu, lahko dobile pomoč pri nacionalnih agencijah za Erasmus.

dr. Milan Zver se je srečal s članom Evropskega računskega sodišča, odgovrnim za Erasmus, Rimantasom Šadžiusom