Nahajate se tukaj

Milan Zver za mlade, izobraževanje in mobilnost

Posledice gospodarske krize se čutijo tudi pri pripravi proračuna EU za naslednje leto (2011) in ne le na nacionalni ravni. Med različnimi postavkami je Evropski Svet pred dvema mesecema precej zmanjšal sredstva namenjena mladim, izobraževanju in spodbujanju mobilnosti.

Milan Zver je bil do takšnega ravnanja zelo kritičen, saj so prav ti programi izjemnega pomena za uresničevanje strategije Evropa 2020, ki naj bi Evropsko unijo popeljala iz krize. "Ko smo na odboru za kulturo pripravljali mnenje o proračunu za naslednje leto, sem izpostavil to protislovje. Opozoril sem tudi na dejstvo, da bo krčenje sredstev za izobraževanje in mlade v proračunu EU vplivalo tudi na pripravljavce nacionalnih proračunov. Ti bi utegnili slediti evropskemu zgledu in zmanjšati sredstva za omenjena področja."

Zato je bil Zver toliko bolj vesel nedavne odločitve parlamentarnega odbora za proračun, ki se je zavzel za to, da bi EU v letu 2011 namenila več sredstev za mlade, izobraževanje, mobilnost, raziskave in inovacije. "Programi za izobraževanje in mlade, kot sta Erasmus Mundus in Vseživljenjsko učenje, so ključni za to, da bodo mladi v Evropi lažje našli prvo zaposlitev in da se bodo starejši lažje prilagajali potrebam trga dela."