Nahajate se tukaj

Evropski poslanec dr. Zver: Na področju izobraževanja se je EU v času koronakrize dobro odzvala

Evropski poslanec dr. Milan Zver je sodeloval v spletni razpravi Pisarne Evropskega parlamenta, kjer je bila glavna tema pogovora Šolanje med pandemijo: izgubljena generacija?

Evropski poslanec je uvodoma spomnil, da je Evropski parlament v času pandemije sprejel veliko resolucij o izobraževanju. Prilagoditev šolskih sistemov na novo situacijo po besedah poslanca po posameznih članicah EU poteka različno uspešno, tudi glede na opremljenost s tehnologijo, a na splošno ni tako slabo: "Kot kažejo raziskave, je sicer skoraj 40% Evropejcev slabših pri upravljanju z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT), a pri mlajših ni teh težav." "Evropske države so na področju izobraževanja sprejemale primerljive ukrepe in več ali manj so vsi šolski sistemi v času krize šli na spletno učenje," je dejal dr. Zver ter ob tem poudaril, da spletno učenje nima samo negativnih posledic. "Seveda je mladim težko, ker se ne morejo družiti v živo, ampak so zagotovo drugače povezani, obenem pa so dobili dodatne spletne veščine," je prepričan dr. Zver. Prav tako so nove veščine pridobili tudi učitelji, pri čemer je dr. Zver še posebej izpostavil tiste, ki so se morali tudi izjemno hitro prilagoditi na nov način poučevanja. "Ko smo pred leti pripravljali izhodišča za online učenje, si nismo niti mislili, da bo do tega prišlo tako hitro in tudi nekoliko radikalno," je povzel dr. Zver in ob tem jasno povedal, da se je na področju izobraževanja Evropa, pa tudi Slovenija, dobro odzvala. Evropski poslanec je ob tem izpostavil tudi veliko angažiranje staršev pri šolanju na daljavo. Kot je ob tem še poudaril, je dostopnost izobraževanja v nekaterih segmenta večja, stroški pa so nižji, "tako da zagotovo ni mogoče govoriti o izgubljeni generaciji." Dr. Zver je tudi pozval k "maksimalnemu izkoristku virov na področju izobraževanja, ki jih imamo na voljo v dani situaciji."

Evropski poslanec je na očitek, da so v Sloveniji šole zaprte najdlje časa, odvrnil, da so v tem trenutku v številnih državah z boljšo epidemiološko sliko kot je naša, otroci doma in ne hodijo v šolo. "Sam sem prepričan, da je dobro, da so šole zaprte, ob tem pa poučevanje vendarle poteka na daljavo, torej ob zaprtih šolah šolski sistem nemoteno deluje," je izpostavil poslanec in tudi dodal, da se bodo celovite analize o šolanju na daljavo v prihodnjih letih zagotovo izvajale. "V tem trenutku pa sam prejemam tako pozitivne reakcije učiteljev, ki pravijo, da kakovost pouka na daljavo ni nič slabša kot sicer, seznanjen pa sem tudi s primeri nekaterih, ki opozarjajo na slabše znanje učencev.  Vseeno menim, da bodo dijaki dobili nove veščine, izkušnje, znanja, ki jim bodo prišle prav tudi v prihodnosti šolskega sistema," je poudaril dr. Zver. Ob tem je še opozoril, da je prav možnost učenja na daljavo mnogim Erasmus+ študentom, ki jim je načrte prekrižala epidemija, omogočilo dokončanje programa v tujini.

Kot poročevalec za program Erasmus+ je dr. Milan Zver izpostavil, da je v novem večletnem proračunu EU za omenjeni program namenjenih 26,4 milijarde evrov, pri čemer bodo ta sredstva omogočila, doseganje ključnih ciljev programa – večjo vključenost, tudi starejših in mladih športnikov, ter tri dodatne nove pobude, za katere evropski poslanec upa, da bodo uresničene v popolnosti. Prva je Odkrivaj EU, ki mladim po dopolnjenem 18 letu omogoča potovanje po Evropi in spoznavanje EU, druga so centri poklicne odličnosti za zagotavljanje višje kakovosti poklicnega izobraževanja, tretja pobuda pa se nanaša na posodobitev evropskih univerz, da bi te postale bolj konkurenčne v svetovnem merilu.