Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver: Evropske volitve so pomembne tudi za mlade

Evropski poslanec dr. Milan Zver je danes obiskal sejem Informativa in Arena mladih, ki bo potekal tudi še jutri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na stojnici Informacijske pisarne Evropskega parlamenta je poklepetal z mladimi o svojem delu v Evropskem parlamentu, evropskih volitvah in kampanji Evropskega Parlamenta »Tokrat grem volit«.

V pogovoru je dr. Zver poudaril, da je politično participativno vedenje ključnega pomena za uspešno delovanje demokracije, zato je po njegovem mnenju pomembno, da že pri otrocih in mladostnikih spodbujamo takšno vedenje z državljanski vzgojo.

 »Mladim je treba prek sodobnih socialnih medijev predstaviti evropske teme, ki jih zanimaj, na primer, kako jim EU lahko pomaga na področju izobraževanj in zaposlitve. Seznaniti jih je potrebno, kakšni so konkretni ukrepi EU na teh področjih,« je ob tem poudaril dr. Zver. »Da bi zagotovili dolgoročno stabilno udeležbo mladih v političnem življenju, bo potrebno spremeniti tudi šolski sistem in poskrbeti za državljansko vzgojo. Mlade je potrebno nagovoriti, da bodo razumeli, zakaj je pomembno za družbo in za njih, posameznike, da se aktivno vključijo v demokratične procese«, je še dodal.

V zadnjih letih se evropske družbe, tudi slovenska, soočajo z nizkimi stopnjami politične participacije. Ta trend je še posebej izražen pri mladih. Ti manj sodelujejo v političnih procesih, kar še posebej velja za konvencionalne oblike politične participacije.

Tudi po podatkih Eurobarometra iz 2017 se mladi v Sloveniji v primerjavi z mladimi v EU manj konvencionalno politično udejstvujejo. Na drugi strani pa se v primerjavi z vrstniki iz EU mladi v Sloveniji precej bolje odrežejo, ko gre za nekonvencionalno politično participacijo. Tako na primer prek interneta nadpovprečno pogosto objavljajo mnenja glede splošnih javnih zadev in političnih zadev (blogi, družbena omrežja ipd.) ter internet uporabljajo za participacijo v političnih in splošnih zadevah.

»Leta 2014 se je evropskih volitev udeležilo le okoli 24% volilnih upravičencev, med temi pa so bili mladi v manjšini. Na volilno udeležbo vpliva veliko dejavnikov, med njimi tudi mediji, ki bi morda, če bi drugače poročali o EU-ju, prispevali k višji udeležbi,« je v pogovoru še izpostavil dr. Zver.

 

Dr. Zver je pozdravil tudi inovativno kampanjo Evropskega parlamenta, ki nagovarja širok krog ljudi, in ki poteka pod geslom »Tokrat grem volit«. »Delo mladih prostovoljcev, ki sodelujejo v tej kampanji je izjemno pomembno in pohvalno, saj sem mnenja, da je osebni pristop tisti, ki bo mlade najbolj prepričal, kako pomembne so volitve za njih in jih tudi neposredno vključiti v samo kampanjo,« je še povedal evropski poslanec