Nahajate se tukaj

Slovenija v Evropi z dinamičnim gospodarstvom

Nadaljevati moramo z dokončanjem enotnega trga ter vlagati sredstva v regionalni razvoj. Dobre infrastrukturne povezave so ključne za enakomeren razvoj in ohranitev delovnih mest, vendar morajo biti investicije premišljene in predvsem pregledne. Poskrbeti moramo za mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica evropskega in slovenskega gospodarstva. Menimo, da naše gospodarstvo zaradi birokratskih ovir in neustreznega poslovnega okolja ni v enakovrednem položaju s tujimi gospodarstvi. Zato bomo, tudi z racionalizacijo predpisov, ki dušijo naše podjetnike, kmete in posameznike, še naprej delali za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.