Nahajate se tukaj

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike (KOM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Paolo De Castro

(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike
(KOM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0377),

–    ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0134/2009),

–    ob upoštevanju členov 55 in 46(1) svojega poslovnika,

–    ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0018/2009),

1.   odobri predlog Komisije;

2.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


POSTOPEK

Naslov

Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS)

Datum posvetovanja z EP

10.9.2009

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

17.9.2009

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Paolo De Castro

2.9.2009

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

2.9.2009

Datum sprejetja

30.9.2009