Nahajate se tukaj

Izobraževanje za zelena delovna mesta

Je pomembnejše ohranjanje delovnih mest ali varovanje okolja?

"To ni pravo vprašanje", so menili govorniki na konferenci o "zelenih delovnih mestih", ki se je je udeležil tudi Milan Zver.

"Ni nam treba izbirati med eno in drugo prioriteto, ampak moramo razmisliti, kako bi ju najbolje povezali", so se strinjali predstavniki Evropske komisije in Parlamenta.

Vprašanje je torej, kako v prihodnje ustvariti čim več "zelenih delovnih mest". To so delovna mesta, ki bodo pripomogla k trajnostnemu razvoju in h konkurenčnemu gospodarstvu, ki bo temeljilo na tehnologijah z nizkimi vrednostmi emisij CO2.

Konferenco je organiziral Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja, saj "zelena delovna mesta" zahtevajo posebno usposobljene kadre. Izobraževanje mladih v "trajnostnem" duhu je pomembno, saj bodo prav oni v prihodnosti sodelovali pri nastajanju bolj "zelenega" in trajnostno usmerjenega gospodarstva.

 

Konferenca o "zelenih delovnih mestih"
Dr. Milan Zver se je udeležil konference o "zelenih delovnih mestih"