Nahajate se tukaj

Evropski poslanec dr. Milan Zver o dolgotrajni oskrbi in črpanju evropskih sredstev

Evropski poslanec dr. Milan Zver se je odzval na javno pismo predsednice Društva Srebrna nit - Združenja za dostojno starost, v katerem pri društvu opozarjajo na eno izmed najbolj perečih problematik v Sloveniji in tudi v EU v zvezi s pomočjo pri črpanju EU sredstev in ohranjanju socialne države.

Kot je zapisal dr. Zver, se strinja s podpisniki pisma, da je zaskrbljujoče, da Slovenija nima sistemsko urejene oskrbe za starejše, še posebej v luči demografskih trendov.  "Obljube o tem, da bo država sprejela sistemski zakon o dolgotrajni oskrbi pa resnično poslušamo že predolgo in prav bi bilo, da se v tej smeri naredijo ustrezni koraki k implementaciji zakona in nato tudi k njegovemu izvajanju. Verjamem, da bo nova koalicija, ki je v koalicijski pogodbi opredelila kar nekaj ukrepov, povezanih z demografskimi trendi, z ustrezno pozornostjo pristopila tudi k temu področju," je navedel dr. Zver in nadaljeval, da so "znani in zaskrbljujoči podatki o tem, da je slovensko prebivalstvo eno izmed starejših v Evropi, prav zato bo način spopadanja z ukrepi, povezanimi s starajočim prebivalstvom, eden izmed strateških izzivov sedanjega časa."

Dr. Zver je navedel, da kot evropski poslanec in stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+ dela predvsem na področju mladinske politike, vendar pa zelo pozorno spremlja tudi problematiko oskrbe starostnikov. "Zavedam se, da se v različnih domovih za ostarele po Sloveniji spopadajo s kadrovsko stisko, veliko je težav s prostorsko stisko, prav tako finančno in materialno. Vendar pa je treba ob robu vseh perečih težav izpostaviti delo in srčnost vseh zaposlenih, ki delujejo v sistemu domske oskrbe.  Glede na vse navedeno tudi delim z vami mnenje, da je potrebno na tem področju ukrepati," je poudaril evropski poslanec v pismu.

Ob tem je pripomnil, da je Evropska unija imela v trenutni finančni perspektivi na voljo kar nekaj sredstev, ki bi jih Slovenija lahko učinkovito porabila, da bi poskrbela za boljšo oskrbo starostnikov. "V stranki SDS smo vztrajno opozarjali pristojna ministrstva in prejšnje vlade naj učinkoviteje črpajo evropska sredstva, vendar žal brez uspeha. Ker trenutno še vedno potekajo medinstitucionalna pogajanja o večletnem finančnem načrtu za obdobje 2021-27, je težko napovedati, koliko evropskih  sredstev bo na voljo v novi finančni perspektivi 2021 -27," je zapisal dr. Zver.
 
"Naj samo še dodam, da se je Slovenska demokratska stranka skupaj s koalicijskimi partnerji  v koalicijski pogodbi zavezala k sprejemu zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom, prav tako bomo poskrbeli, da se bo, poleg dokončanja obstoječih projektov gradnje domov za starejše, zgradilo še pet novih. Koalicija štirih strank pa se je zavezala tudi k vrsti drugih ukrepov, ki bodo Slovenkam in Slovencem omogočili dostojno jesen življenja," je še zapisal evropski poslanec dr. Milan Zver v omenjenem pismu.