Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver Evropsko komisijo vprašal o rezultatih reforme skupne kmetijske politike

"Ker se ukrepi še vedno izvajajo, je prezgodaj, da bi sklepali o vplivu nedavne reforme," je v odgovoru zapisal Evropski komisar Phil Hogan.

Dr. Milan Zver je v poslanskem vprašanju zapisal, da je Evropska skupna kmetijska politika leta 2012 praznovala 50. obletnico. "Že naslednje leto je bila sprejeta reforma za skupno kmetijsko politiko za 2014–2020. Glavni cilji reforme skupne kmetijske politike so zagotoviti zanesljivo oskrbo z zdravo, cenovno dostopno hrano, doseganje bolj zelenega in učinkovitega kmetijstva ter oživljanje podeželja in podeželskih skupnosti. Za oživljanje podeželja in podeželskih skupnosti naj bi z reformo povečali število kmetov po vsej Evropi, pospeševali zaposlovanje in podjetništvo ter zagotavljali boljšo ciljno usmerjenost dohodkovne pomoči,« je zapisal. Zato je vprašal Komisijo, ali se že kažejo prispevki reforme k povečanju prevzema kmetij s strani mladih, saj lahko le tako v perspektivi zagotovimo večje število kmetov. »Ali se že kažejo rezultati reforme pri zmanjšanju depopulacije ruralnih območij? Ali Komisija meni, da mladi po EU znajo izkoristiti sredstva, namenjena za oživljanje podeželja in podeželskih skupnosti, saj jim reforma zagotavlja vrsto različnih virov pomoči?" je vprašal.

V imenu Evropske komisije je v Komisar Phil Hogan odgovoril, da reformirana skupna kmetijska politika (SKP) vključuje nove možnosti spodbujanja generacijske pomladitve v kmetijstvu EU in tako prispeva k zmanjševanju odseljevanja s podeželja. "Ti ukrepi vključujejo shemo za mlade kmete, ki zagotavlja dodatke k neposrednim plačilom in podporo za razvoj podeželja za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov. Programi za razvoj podeželja zagotavljajo tudi pomoč za naložbe, prenos znanja, svetovanje in ukrepe sodelovanja, ki so koristni za mlade kmete," je odgovoril.

"Posebni podukrep 'pomoč za zagon za mlade kmete' trenutno izvaja 23 držav članic, s čimer nameravajo podpreti začetne dejavnosti več kot 160 tisoč mladih kmetov po vsej EU. Poleg tega so države članice v letu 2015 dodelile 1,34 % neposrednih plačil novi shemi za mlade kmete," je zapisal Komisar Hogan ter dodal, da je še prezgodaj za sklepanje o vplivu nedavne reforme, saj se ukrepi še vedno izvajajo.