Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver bo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta predstavil poročilo o programu Erasmus+

Vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver (ELS/SDS) bo danes, v sredo 1.2.2017, predstavil poročilo o programu Erasmus+ na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju.

Plenarno zasedanje se bo pričelo ob 15. uri, poročilo o programu Erasmus+ bo predvidoma na sporedu zvečer.

Evropski parlament je 7. julija 2015 dr. Milanu Zveru dodelil prestižno funkcijo stalnega poročevalca za Erasmus+, enega najbolj prepoznavnih programov Evropske unije. Dr. Zver je vlogo prevzel od Nemke Doris Pack (ELS), ki je ustvarila program in več kot 25 let pomagala pri njegovi nadgradnji. Ob imenovanju je poudaril, da je "počaščen, da lahko nasledi znano in uspešno poslanko ter z veseljem in vsem spoštovanjem prevzema funkcijo stalnega poročevalca pri projektu Erasmus+ ter da bo vložil vse svoje napore v to, da bo program še razširil in še povečal njegovo uspešnost".

V 90ih je bil Erasmus vključen v program Socrates ter kasneje v Vseživljenjsko učenje, dodana je bila mobilnost učiteljev, šolarjev, odraslih, mobilnost v poklicnem izobraževanju, učne in delovne prakse v tujini ter mladinske aktivnosti.

Leta 2014 ga je zamenjal nov program Erasmus+, ki združuje vse prejšnje sheme EU za izobraževanje, usposabljanje in mladino ter prvič vključuje tudi področje športa. Program omogoča izboljšanje zaposljivosti mladih (na primer z znanjem tujih jezikov), posodobitev univerz in šol ter zmanjšanje prepada med znanjem študentov in realnimi potrebami na trgu dela. Pomemben del programa Erasmus+ je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi, predvideno je sodelovanje s 3.500 institucijami in podjetji v okviru t.i. koalicij spretnosti in znanja (Sector Skills Alliances and Knowledge Alliances). V januarju 2015 je bilo namreč skoraj 5 milijonov mladih pod 25 let v EU brezposelnih, obenem pa je imela tretjina delodajalcev težave najti osebje s primernim znanjem.

V obdobju 2014-2020 bo program zagotovil možnosti za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v tujini za več kot 4 milijone Evropejcev. Njegov proračun v višini 14.7 milijard evrov predstavlja 40% povečanje v primerjavi s prejšnjo stopnjo porabe, kar odraža zavezanost EU k vlaganju v mlade in izobraževanje. Cilj Evropske unije je, da bi do leta 2020 v izmenjavah sodelovalo 20% vseh študentov.

Erasmus+ podpira tudi orodje "Youthpass" in si tako prizadeva razširiti priznavanje znanja iz formalnega (šole, univerze) tudi na neformalno (tečaji) in priložnostno izobraževanja (prostovoljno delo). V okviru Erasmus+ si magistrski študenti pod ugodnimi pogoji lahko izposodijo do 18.000 € za študij v tujini. Za študente s posebnimi potrebami in tiste, ki prihajajo iz nižjih dohodkovnih okolij, je na voljo dodatna podpora.

Od svojega nastanka v letu 1987 je program Erasmus omogočil študentske izmenjave več kot trem milijonom mladih Evropejcev. V prvem letu programa je šlo na izmenjavo okoli 3000 študentov, danes ta številka presega 250.000. Leta 2014 ga je zamenjal nov program Erasmus+, ki združuje vse prejšnje sheme EU za izobraževanje, usposabljanje in mladino ter prvič vključuje tudi področje športa.

Poleg držav članic EU sodelujejo v programu Erasmus+ še Norveška, Islandija, Liechtenstein, Makedonija in Turčija, druge države z vsega sveta pa lahko pridobijo status partnerskih držav.

Dr. Milan Zver bo v svojem govoru poudaril, da Erasmus+ pridobiva na veljavi in da zanesljivo sodi med najbolj uspešne projekte EU. Zavzel se bo za povečanje proračuna, poenostavitve prijav, omogočanje manjšim organizacijam sodelovanje v programih Erasmus+, za medsektorsko sodelovanje, decentralizacijo ter večjo vloga nacionalnih agencij.

Zasedanje Evropskega parlamenta lahko spremljate v živo tukaj, vse informacije o programu Erasmus+ pa najdete tukaj.