Nahajate se tukaj

S podjetnostjo proti brezposelnosti in nezaposljivosti

Za marsikoga je največji problem Slovenije brezposelnost. Ta še posebej hitro narašča med mladimi, ki jo nekateri že označujejo za »izgubljeno generacijo«. Slovenija mora zaustaviti eksodus najbolj vitalnega dela prebivalstva in izkoristiti njihov delovni potencial doma. Podjetnost, znanje, drznost, pogum in inovativnost mladih so karakteristike, ki vodijo do uspeha. Tudi glede tega nam EU pomaga z denarjem iz posebne jamstvene sheme in iz drugih virov (Socialni sklad, Erasmus+). Brezposelnost med mladimi lahko trajno zmanjšamo le, če izboljšamo zaposljivost.

Na eni strani se to lahko doseže s prilagodljivim trgom dela in okrevanim gospodarstvom, na drugi pa z boljšim šolstvom, ki opremlja mlade s kompetencami, ki jih potrebujejo tako na trgu dela kot v zasebnem življenju. ELS/SDS ima realen gospodarski načrt, ki temelji na rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Pomemben razvojni vir je lahko tudi uspešen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Naš cilj je vzpostaviti takšne razmere, da bo naša Slovenija v osrčju Evropske unije čim prej postala odrasla oseba, za katero ne bo treba vsestransko skrbeti.Tako Slovenija kot tudi Evropska unija v demografskem smislu postajata ostarela družba, zato nujno potrebujeta vse svoje razpoložljive človeške vire. Za prihodnost je nujno, da tudi starejšim zagotovimo okolje, v katerem bodo lahko razvijali svoje potenciale v tretjem življenjskem obdobju.

Oglej si program v PDF-ju