Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver: Vzpostaviti moramo trajno in odporno skupnost

Na današnji nujni seji odbora za zadeve Evropske unije so poslanke in poslanci razpravljali o dejavnostih vseh slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu. Seje se je udeležilo vseh osem poslancev, ki so na seji predstavili ne le svoje delo , ampak so odgovarjali tudi na številna vprašanja poslank in poslancev, povezana z aktualnimi izzivi, s katerimi se sooča Evropska unija. Poslanke in poslanci so med drugim predstavili tudi svoj pogled na prihodnost EU.

»V naslednja leta bodo za Evropsko unijo odločilna, predvsem v smislu, da se vzpostavi malo bolj odporna in malo bolj trajna skupnost. Levica v Evropskem parlamentu si predstavlja, da naj bi takšna bila močna, centralizirana, unificirana Unija, desnica pa želi ohraniti suverenost držav članic,« je o prihodnosti evropske osemindvajseterice dejaldr. Milan Zver. »Unija dejansko temelji na dveh stebrih, in sicer državah članicah in evropskih državljanih. Vedno bomo morali iskati ravnovesje med obema stebroma,« je prepričan dr. Zver, ki ob tem dodaja, da v kolikor bi bil koncept tega, da bo Bruselj postal še močnejši na račun držav članic, se nam lahko obeta zgodba, ki smo jo Slovenci že doživeli ob razpadu Jugoslavije, ko se je hotelo vso moč posameznih držav centralizirati v Beogradu.

»Zadnje tedne opažam, da se je slovenska vlada skregala skoraj z vsemi sosedi – z Madžarsko, Hrvaško, Italijo. Tudi pred leti se spominjam raznih političnih dogodkov, ki so bili protiameriško usmerjeni. Tudi sicer se je zunanja politika v zadnjih letih preusmerila na Vzhod, kar se vidi iz frekvence obiskov ministra za zunanje zadeve v Moskvo v primerjavi z obiski v Washingtonu,« je zunanjo politiko opisal dr. Zver. Ob tem je dodal, da ima politika jasen ukaz slovenskega ljudstva na treh referendumih (plebiscit, referendum za EU in Nato op.p), da se mora usmerjati na Zahod. »Dobra zunanja politika mora paziti na medsosedske odnose. Zato je tudi postaviti eno vprašanje veleposlanice iz neke države na piedestal in govoriti o tem, da je svoboda medijev ogrožena zaradi zunanjega vpliva malce pretirano,« je komentiral evropski poslanec. Ob tem je še dodal, da seveda je svoboda medijev pomemben princip in načelo. »Državljani pa imajo temeljno človekovo pravico, da so informirani in to ustrezno, z vseh strani,« je še dejal dr. Zver, ki je obenem tudi odgovoril na očitke, da Orban na Madžarskem v celoti nadzira medijski prostor. »To ne drži. Medijski prostor na Madžarskem je celo bolj uravnotežen kot pri nas,« je poudaril evropski poslanec. 

Kar se tiče vprašanj, kako povečati politično participacijo mladih, je dr. Zver prepričan, da je težko uspeti zgolj s posameznimi pobudami. »Sicer je hvalevredno, da so celo državne institucije vključene v to, da je treba iti na volitve in da vsak glas šteje, kajti še posebej slovenski mladi precej zaostajajo s participacijo na volitvah, tudi po raziskavah sodeč manj stavijo na pomen svojega glasu kot njihovi vrstniki, vendar pa je v kratkem času politično participacijo mladih težko spremeniti,« je povedal evropski poslanec, ki je prepričan, da potrebujemo dolgoročne ukrepe, v povečanje participacije mladih pa se mora vključiti šolstvo, institucije, mediji. »Mlade je treba nagovoriti z njihovim jezikom in njihovimi sredstvi, tudi komunikacijskimi. Upam, da bo letos, glede na to, da je tudi zanimanje za evropske probleme večje, tudi udeležba večja kot na zadnjih dvojih volitvah,« je povedal evropski poslanec.

Na očitke o nacionalizmu SDS, ki so ga izrazili nekateri poslanci levice, pa je dr. Zver dejal, da je leta 2004, ko se je Slovenija vključila v EU, samo SDS praznovala oziroma obeležila ta dogodek pred Prešernovim spomenikom. »Mi smo proevropsko usmerjeni, in to veliko bolj kot kdo drug, ki se danes razglaša za proevropske in drugim očita nacionalizem. Sicer pa proevropska usmeritev ne izključuje patriotizma,« je povedal evropski poslanec.  Kar se tiče sprožitve 7 člena pogodbe o Evropski uniji proti Madžarski in Poljski, je dr. Zver pojasnil, da  leva stran Evropskega parlamenta zbere večino in skuša sankcionirati na tak način desne vlade. »Imamo pa primer Romunije, Slovaške, Malte, kjer se to ne dogaja. Tu se vidi uporaba dvojnih meril v politiki tudi na Evropskem parketu,« je povedal dr. Zver.

Tudi ko je bilo govora o Erasmus+, je dr. Zver izpostavil, da gre pri programu dejansko za zgodbo o uspehu, četudi so zadržki glede omenjenega programa v Bolgariji in Romuniji. »Tam gredo mladi po svetu, kjer se imajo lepo in se ne želijo vračati v domovino. V večini držav teh težav sicer ni. A kaj storiti, da se to ne bi dogajalo? Med državami članicami je treba zmanjšati razvojne razlike,« je povedal evropski poslanec. Ob tem je dodal, da je Slovenija dobro vključena v vse elemente mednarodne izmenjave v zadnjih desetih letih in da smo porabili skoraj 80 milijonov evrov iz tega naslova. »V naslednji finančni perspektivi lahko porabimo do 300 milijonov evrov, s tem, da se slovenski erasmusovci vračajo domov,« je dodal dr. Zver, ki vseeno poudarja, da se je iz Slovenije v  zadnjih 10 letih zaradi neugodnega poslovnega okolja izselilo več kot 50.000 mladih. »Naša domača naloga je, da ustvarimo ustrezno poslovno okolje, da si mladi tu ustvarijo delovno mesto ali ga najdejo,« je poudaril poslanec. 

Dr. Zver je v nadaljevanju naštel nekatere dobre poteze oziroma odgovore Evropske unije na izzive tega časa. »Kar se tiče utrditve zunanje meje, se ustanavlja mejna in obalna straža, ki bo drugo leto popolnjena s policijskimi pooblastili. To precej vpliva tudi na vprašanje odpiranja oziroma zapiranja notranjih meja med državami članicami. Če bo dobro varovana zunanja meja, se bodo lahko sprostile tudi notranje meje,« je prepričan evropski poslanec.  »Kar nekaj držav članic je bilo kibernetsko napadenih s strani Vzhoda, zato namerava EU ustanoviti tudi kibernetsko vojsko, ki bo ščitila pred tovrstnimi napadi,« je nadalje povedal dr. Zver. »Tudi na področju obrambe je EU dokaj ranljiva. Evropske  institucije razmišljajo o oblikovanju evropske armade, ki pa ne bi bila substitut za nacionalne vojske ali zavezništvo Nato,« je povedal evropski poslanec. »Menim, da  se EU lahko odzove na velike izzive in vprašanja, povezana z varnostjo, se pa bo v prihodnje oblikovala tudi neka socialna unija, čeprav sociala spada med suverene politike držav članic, vendar je prav, da se tudi na ravni EU oblikujejo neki skupni standardi na področju socialne politike,« je še dejal evropski poslanec. 

Dr. Zver je spregovoril tudi na vprašanja glede Hrvaške. »Hrvaška je v zadnjih letih pridobila močno pozicijo tudi v evropskih institucijah, čeprav neke raziskave kažejo, da ni toliko vplivna. Toda tudi stališče Evropske komisije, da pri prihodnji širitvi rešitev mejnih vprašanj ne bo več pogoj za članstvo v EU, daje Hrvaški izjemno moč v regiji. Tako da bo od Hrvaške volje odvisno, ali bo širitev na Balkan ali ne,« je povedal evropski poslanec. Kar se tiče mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško, pa je poslanec prepričan, da brez dialoga in pogovarjanja ni nič. »Stokrat se lahko sklicujemo na haško odločbo, ki je ne moremo implementirati, če se državna vrhova ne pogovarjata,« je ob tem dejal poslanec, ki je obenem še vedno prepričan, da razsodba ni v prid Sloveniji.

V nadaljevanju pa je spregovoril še o Brexitu. »Očitno so pri S&D ugotovili, da bi jim sodelovanje Britancev na teh volitvah še koristilo, tako kažejo ankete, ampak ali je smiselno, da britanski poslanci še sodelujejo in odločajo o ključnih vprašanjih EU, če pa gre Velika Britanija iz Evropske unije? Formalno pravno je tu veliko dilem. Prepričan sem, da bodo Britanci še sodelovali, a postavlja se vprašanje, kakšne funkcije bodo prevzemali, o katerih vsebinah bodo odločali,« je dejal dr. Zver in dodal, da so Britanci s tem nenehnim prelaganjem izhoda povzročili pravi mali kaos.