Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver ob dnevu Evrope na obisku na Škofijski klasični gimnaziji

Dr. Milan Zver se je ob dnevu Evrope na Škofijski klasični gimnaziji udeležil razprave z dijaki o stanju in prihodnosti Evropske unije.
Na začetku pogovora se je dr. Zver zahvalil za prisrčen sprejem in na vprašanje, v kakšni kondiciji je Evropska unija odgovoril, da je Evropska unija, kljub migrantski krizi in zapleteni varnostni situaciji v dobrem položaju. Njena gospodarska rast je stabilna, brezposelnost na ravni Evropske unije se uspešno zmanjšuje. Ob tem je spomnil na začetke ustanavljanja Evropske unije, ko je 9. maja 1950 francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo. Iz tega je potem nastala edinstvena skupnost sui generis, ki nas povezuje s skupnimi vrednotami kot so solidarnost, mir, svoboda, demokracija in blaginja državljanov, če jih naštejemo samo nekaj. »Evropska unija mora zreti v prihodnost,« je dejal dr. Zver in dodal, da se je kljub nepričakovanem izidu referenduma v Veliki Britaniji, potrebno zavedati, da Evropsko unijo potrebujemo.

Pogovor se je nato osredotočil na vlogo Evropske unije in Slovenije v globalnem prostoru. Dr. Zver je ob tem dejal, da bo Evropska unija morala igrati večjo vlogo v mednarodnih skupnosti, kot ji pripada glede na uspešen gospodarski položaj in vojaške kapacitete. Se bo pa morala pri tem »racionalizirati navznoter, saj ima velike rezerve, ki pa jih ne izkoristi učinkovito.« Slovenijo z Evropsko unijo povezujejo skupna kulturna izhodišča in vrednote. Poudaril je, da bi Slovenija brez pomoči Evropske unije težko preživela zadnjo finančno krizo in, da ji članstvo v evropskih, evro-atlantskih in srednjeevropskih zavezništvih zagotavlja dodatno varnost in gospodarske ugodnosti.

Dijake je v nadaljevanju zanimalo še ohranjanje Schengenske meje, širitev Evropske unije na Balkan in ali obstaja prihodnost Evropske unije v federativni obliki. Dr. Zver je glede ohranjanja zunanjih meja opozoril na nelegalne migracije, ki so se v zadnjem času okrepile, še posebej na Balkanu. »Bolj ko bo zunanja meja trdna, večja bo odprtost notranjih meja«, je ob tem še dodal dr. Zver in nadaljeval. »Balkan je zaradi prisotnosti številnih interesov Rusije, Amerike in Bližnjega Vzhoda še vedno lahko smodnik zato je pomembno, da Evropska unija ohranja močno vlogo na tem območju in odpre vrata tudi balkanskim državam.« Ob zaključku pogovora o federativni Evropski uniji, je dr. Zver menil, da ni potrebe za bolj unitarno Evropo, po njegovem bi imela pretirana unitarnost ravno nasprotni učinek – kot primer je navedel Jugoslavijo. »Potrebno je pravo ravnovesje. Združevati se moramo na področjih, kjer smo skupaj močnejši kot je npr. kolektivna varnost. Zavedati se moramo, da se državljani naprej povezujejo s svojo nacionalno državo, šele potem z Evropsko unijo«.