Nahajate se tukaj

Povečanje proračuna za Erasmus+

Odbor za kulturo je sprejel glavne smernice za delovanje programa Erasmus+ po letu 2020. V resoluciji so sprejeli odločitev, da je potrebno dodatno financiranje, ki bo sprostilo celoten potencial tega programa.

Predlagali so še, da naj države članice uporabijo tudi druge, to je socialne in regionalne sklade, s katerimi bi dodatno povečali finančno podporo za Erasmus +.

Resolucija poudarja pozitivni učinek programa Erasmus + na področju izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Zahtevajo pa se posebni ukrepi za naslednje obdobje, s katerimi bi dosegli več ljudi in jih bolje vključili.

V resoluciji so zbrali naslednja priporočila:

  • Uskladitev prednostnih nalog prihodnjega programa Erasmus + s prednostnimi nalogami novih strategij EU in programov, ki jih financira EU.
  • Države članice si morajo še bolj prizadevati za nemoteno priznavanje ECTS kreditov, pridobljenih med mobilnostjo Erasmus+.
  • Program Erasmus + bi se moral bolj osredotočiti na vseživljenjsko učenje, vključno s formalnim in neformalnim izobraževanjem.
  • Izboljšati je treba sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi postal bolj sodoben, dostopen in primeren za digitalno dobo ter izboljšal mobilnost učencev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter vajeništvu.

Resolucija o prihodnosti programa Erasmus + je bila odobrena z 21 glasovi za, 1 proti in 6 vzdržanimi glasovi. Parlament pa bo septembra, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, glasoval o tem.