Nahajate se tukaj

Evropsko ogrodje kvalifikacij je lahko še eden izmed dosežkov EU

Evropski poslanci so v ponedeljek, 15. maja, na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu razpravljali o vprašanju medsebojnega priznavanja kvalifikacij v državah članicah. V razpravi je sodeloval tudi vodja slovenske delegacije v Evropski ljudski stranki dr. Milan Zver.

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je evropski sistem, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo. S tem postajajo kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive, primerljive in bolj razumljive.

Parlament in Svet sta leta 2008 sprejela priporočilo o pripravi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, s katerim naj bi izboljšali preglednost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij v Evropi. Cilji evropskega ogrodja kvalifikacij še niso bili popolnoma doseženi, zato Komisija predlaga, da bi v okviru njenega novega programa znanj in spretnosti, sistem prenovili.

Dr. Zver je na začetku pozdravil predlog novega programa ter prenovo sistema evropskega ogrodja kvalifikacij. Kot nekdanji minister za šolstvo in šport je v času slovenskega predsedovanja EU sodeloval pri pripravi dokumenta ter ga kot pristojni in predsedujoči formaciji Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo (EYC) tudi podpisal.

Od podpisa dokumenta, leta 2008, je minilo skoraj desetletje in dr. Zver ugotavlja, da implementacija tega dokumenta ni bila uspešna v vseh državah članicah, zato pa je toliko bolj zadovoljen, da bo noveliran osnovni dokument. »Ne gre za priznavanje kvalifikacij ampak gre za preglednost in primerjavo teh kvalifikacij. Če ne bi imeli možnosti primerjati izobraževalnih rezultatov med različnimi državami bi evropski izobraževalni sistemi držav članic še naprej šli vsak svojo pot. Ta dokument pa nam omogoča svojevrstno mehko harmonizacijo in lažjo primerljivost kvalifikacij«, je še poudaril evropski poslanec.