Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver se v mnenju za program Obzorje 2020 zavzema za interese slovenskih raziskovalcev

Evropski parlament je pretekli teden potrdil poročilo o oceni izvajanja evropskega okvirnega programa za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020 s proračunom v višini 80 milijard evrov. ELS pripravljalec mnenja, ki je bilo vključeno v končno poročilo o programu Obzorje 2020, je bil dr. Milan Zver.

Obzorje 2020, program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020, je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi.

Vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver je mnenje o oceni izvajanja programa Obzorje 2020 pripravil v imenu Evropske ljudske stranke. Dr. Zver je pozval Komisijo k modernizaciji in poenotenju pravil pri obravnavanju državne pomoči, saj je to en ključnih problemov, s katerimi se srečujejo raziskovalne organizacije v Sloveniji.

V mnenju o programu Obzorje 2020 za raziskave in inovacije se je dr. Zver prav posebej zavzel za interese slovenskih raziskovalnih inštitucij. Januarja letos se je sestal na delovnem obisku z vodstvom in raziskovalci Instituta Jožefa Štefana. Tako je pri pripravi mnenja je uspel v sprejeti dokument vključiti nekatere ključne interese slovesnkih raziskovalcev.

»Zavedati se moramo, da med državami članicami še vedno obstaja velik razkorak v razvitosti raziskovalnih kompetenc. Zato menim, da bi moral naslednji program ohraniti podporne inštrumente za države, ki manj uspešno koristijo finančna sredstva v Obzorju 2020«, opozarja dr. Zver ter dodaja, da bi bilo treba poenotiti in poenostaviti nekatera pravila. »Na primer pristop 'enakega obravnavanja' v zvezi s postopki, kot je državna pomoč, se mora dokončno uveljaviti. Nerazumno je namreč, da so v okviru ESI nekatere neprofitne raziskovalne organizacije uvrščene v sistem državne pomoči, v okviru Obzorja 2020 pa ne«.