Nahajate se tukaj

Ali ima Komisija pripravljen dolgoročni načrt financiranja solidarnostne enote?

Vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu Komisiji zastavil pisni poslanski vprašanji:

V Sporočilu Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 7. 12. 2016 je navedeno, da se bo evropska solidarnostna enota financirala preko delovnega programa ERASMUS+ v okviru njegovih obstoječih struktur in možnosti.

V Poročilu o izvajanju Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+, ki sem ga pripravil, je bilo ugotovljeno, da potenciali programa Erasmus+, ki se kažejo v velikem številu prijav, močno presegajo razpoložljiva sredstva. V nekaterih delih programa zavrnejo kar tri četrtine projektov, četudi so kvalitetni, ker ni dovolj denarja. Čeprav Komisija namerava dodeliti dodatna sredstva v vrednosti 200 milijonov EUR za preostalo programsko obdobje, so potrebna še večja proračunska prizadevanja, da bi se odzvali na povpraševanje v pomanjkljivo financiranih sektorjih.

S širitvijo in vključevanjem novih dejavnosti, a brez povečanja proračuna za obstoječe programe se njihovi potenciali ne bodo uspeli realizirati.

Program Erasmus+ s sredstvi iz proračuna EU bistveno prispeva k izboljšanju znanj in spretnosti, zaposljivosti, zmanjšanju tveganja za dolgoročno brezposelnost mladih Evropejcev ter k aktivnemu državljanstvu in socialni vključenosti mladih.

Zato sprašujem Komisijo:

1.       Ali ima Komisija pripravljen dolgoročni načrt financiranja solidarnostne enote?

2.       Ali namerava Komisija zaradi širitve programov nameniti še dodatna sredstva za Erasmus+?

 

V imenu Komisije je komisar Oettinger odgovoril, da evropske solidarnostne enote v sedanji fazi temeljijo na obstoječih finančnih programih ter, da "Komisija trenutno pripravlja zakonodajni predlog za dolgoročno konsolidacijo evropskih solidarnostnih enot. Pri tem se je Komisija na splošno posvetovala z državljani in zainteresiranimi stranmi v postopku, ki se je končal s forumom zainteresiranih strani, ki je bil organiziran 12. aprila 2017 v Bruslju". Na vprašanje glede dodatnih sredstev za Erasmus+, pa Komisija opozarja, "da je v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira že predlagala povečanje v višini 200 milijonov EUR finančnih sredstev, dodeljenih za program Erasmus+ za obdobje 2017–2020, od katerih sta Evropski parlament in Svet že odobrila 50 milijonov EUR v izglasovanem proračunu za leto 2017. Komisija upa, da bo Svet na podlagi nedavno doseženega dogovora kmalu odobril vmesni pregled", je komisar Oettinger zaključil v svojem pisnem odgovoru.